Betreft: veranderingen mestregistratie leveranciers en afnemers per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 verandert de wijze van mestregistratie. Vanaf dat moment werkt de hele mestketen met het real time VDM (rVDM). Het rVDM vervangt de papieren versie van het VDM.

Wat verandert er met het rVDM?
De belangrijkste wijziging voor mestintermediairs is dat er straks voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens doorgegeven moeten worden aan de overheid. Ook voor alle leveranciers en afnemers van dierlijke mest verandert er iets in de werkwijze.

Digitale bevestigingsmelding
Vanaf 1 januari 2023 doen namelijk zowel leverancier als afnemer nĂ¡ het vervoer en uiterlijk binnen zeven dagen de digitale bevestigingsmelding via e-CertNL. U bent zelf verantwoordelijk voor het bevestigen van het rVDM. U mag hiervoor geen andere partij machtigen die bij het vervoer betrokken is.

e-CertNL-account
Voor het bevestigen van het rVDM heeft u een e-CertNL-account nodig. Heeft u dit nog niet, dan maakt u een account aan via de website e-cert.nl. Doorloop vervolgens alle stappen die zijn uitgeschreven in de bijlage: Eerste keer inloggen bij e-CERT NL. Via dit account ontvangt u vervolgens na afloop van het transport berichten waarbij u de vervoersbewijzen dierlijke mest kunt goedkeuren of bevestigen.

Regels voor particulieren
Ben je particulier, dan gelden de nieuwe regels in het algemeen niet voor jou. Het kan echter wel zijn dat je je moet registreren bij het RVO. Of dat op jou van toepassing is, lees je op de website van het RVO:

Hieronder de brief waarin staat wat u moet doen om mest te kunnen leveren of ontvangen vanaf 1 januari 2023.
brief verandering mestregistratie per 1 januari-2023